Oddział Higieny Komunalnej

08Kwi 2018

Komunikaty dot. jakości wody w  kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli   Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., […]

08Kwi 2018

Wymagania, jakim powinna odpowiadać jakość wody przeznaczonej do spożycia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Tekst ww. rozporządzenia: Rozporządzenie Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi sieciowe na terenie powiatu brzeskiego: 30-06-2020 […]

08Kwi 2018

Formularze do pobrania Wniosek o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok, szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie zgody na ekshumację.

08Kwi 2018

Zezwolenia na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich oraz pozwolenia na przewóz zwłok i szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r […]

08Kwi 2018

Zadania Oddziału Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obejmującego m.in.: pobieranie do badań laboratoryjnych próbek wody w miejscach podawania wody do sieci wodociągu oraz w miejscach czerpania wody przez konsumentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek, sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami służącymi do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Stacje Uzdatniania […]