Oddział Higieny Pracy

08Kwi 2018

http://www.imp.lodz.pl/ http://www.womp.opole.pl/

08Kwi 2018

Informacja o czynnikach rakotwórczych Informacja o użyciu czynnika biologicznego Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

08Kwi 2018

Załatwianie spraw  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych Podstawy prawne  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t. j. […]

08Kwi 2018

Oddział Higieny Pracy Zadania Oddziału Nadzór nad warunkami środowiska pracy Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy, Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących […]