Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

13Lis 2019

UWAGA Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich – szczegółowe informacje.

18Maj 2018

Informacje dodatkowe Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów  COVID-19 a bezpieczeństwo żywności – pytania i odpowiedzi. Zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania. 4 lutego GIS wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych                 Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw. –  Poradnik „Żywienie dzieci w […]

21Kwi 2018

  Z dniem 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016r. poz. 1961), która wprowadziła definicję rolniczego handlu detalicznego.     Rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr […]

21Kwi 2018

Wytyczne dotyczące ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny.   Strategia nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w obszarze owoców miękkich.   INFORMACJA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I DOSTAW BEZPOŚREDNICH Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, […]

08Kwi 2018

Ważne linki: – Główny Inspektorat Sanitarny                               https://gis.gov.pl/ – Instytut Żywności i Żywienia                                  http://www.izz.waw.pl/pl/ – Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej         https://ncez.pl/  

08Kwi 2018

Pliki do pobrania Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością – Zał.1 Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu- Zał.2 Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Zał. 3 Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis […]

08Kwi 2018

Załatwianie spraw Rejestracja i zatwierdzanie zakładów sektora spożywczego Podstawa prawna: Art.61,62,63,64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 149 z poźn. zm.), Wniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu wymagany jest w odniesieniu do: działalności w zakresie dostaw […]

08Kwi 2018

Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku – Zadania Oddziału Nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: warunków produkcji, przechowywania i sprzedaży żywności, transportu, warunków żywienia zbiorowego, nadzoru nad jakością zdrowotną żywności, warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz wyrobami mogącymi […]