Zadania Oddziału

06Kwi 2018

Zadania Oddziału Epidemiologii Sprawowanie nadzoru nad realizacją programu szczepień ochronnych oraz gospodarką szczepionkami. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń. Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym podmiotów leczniczych (zakładów opieki zdrowotnej i innych zakładów świadczących usługi medyczne).