Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

01Paź 2018

Grypa 1. ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 2. Ulotka dla szkól 3. Ulotka – Mamo, Tato 4. Ulotka Chcesz się ustrzec grypy A H1N1 5. Ulotka Chroń przed grypą siebie i innych

08Kwi 2018

Wniosek o wydanie decyzji stwierdzajacej spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w żłobku Wniosek o wydanie opinii sanitarnej o spełnieniu wymagań higieniczno-sanitarnych – placówki oświatowo-wychowawcze

08Kwi 2018

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. – wytyczne  Instrukcja w sprawie wymagań dla stacjonarnych obozów pod namiotami – instrukcja Aneks do Instrukcji w sprawie wymagań dla stacjonarnych obozów pod namiotami – aneks Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku – wytyczne 2020 […]

08Kwi 2018

Akty prawne stosowane w bieżącym nadzorze – Akty prawne (PDF) – w wykazie po rozwinięciu byłyby poniższe przepisy prawne Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i […]

08Kwi 2018

Załatwianie spraw: wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w pomieszczeniach, w których ma być prowadzony żłobek (wzór wniosku pdf), wydawanie opinii sanitarnych dot. spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach obiektu, w którym prowadzona będzie działalność oświatowo- wychowawcza  (wzór wniosku pdf). Powyższe dokumenty wydawane są na wniosek strony