Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

01Paź 2018

Grypa 1. ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 2. Ulotka dla szkól 3. Ulotka – Mamo, Tato 4. Ulotka Chcesz się ustrzec grypy A H1N1 5. Ulotka Chroń przed grypą siebie i innych

08Kwi 2018

Wniosek o wydanie decyzji stwierdzajacej spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w żłobku Wniosek o wydanie opinii sanitarnej o spełnieniu wymagań higieniczno-sanitarnych – placówki oświatowo-wychowawcze

08Kwi 2018

  Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego raz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wytyczne 4.05.2020r. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania […]

08Kwi 2018

Akty prawne stosowane w bieżącym nadzorze – Akty prawne (PDF) – w wykazie po rozwinięciu byłyby poniższe przepisy prawne Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i […]

08Kwi 2018

Załatwianie spraw: wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w pomieszczeniach, w których ma być prowadzony żłobek (wzór wniosku pdf), wydawanie opinii sanitarnych dot. spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach obiektu, w którym prowadzona będzie działalność oświatowo- wychowawcza  (wzór wniosku pdf). Powyższe dokumenty wydawane są na wniosek strony