Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

08Kwi 2018

 Wniosek o dokonanie oględzin obiektu w związku z zakończeniem budowy w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane; Wniosek o wydanie opinii o lokalu apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej;  

08Kwi 2018

Załatwianie spraw: Informacja dla Inwestorów dotycząca składania zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych w okresie stanu epidemii – informacja Dokumenty niezbędne przy dopuszczeniu do użytkowania obiektów  budowlanych: Decyzja – pozwolenie budowlane i jeżeli były to decyzje zmieniające, projekt budowlany – załącznik do pozwolenia na budowę, z klauzulą zatwierdzającą oraz uzgodnieniem pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, […]

08Kwi 2018

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: Przeprowadzanie oględzin obiektów budowlanych, na wniosek inwestorów, w związku z art. 56 ustawy – Prawo budowlane. Wydawanie opinii sanitarnej dla obiektów, dla których w decyzji o pozwoleniu na budowę nie nałożono obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie – wyłącznie na wniosek inwestorów. Wydawanie opinii sanitarnej dla aptek, punktów aptecznych lub hurtowni farmaceutycznych […]