Załatwianie spraw

06Kwi 2018

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu przy ul. A. Krajowej 22, 49-300 Brzeg od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 –15.00 tel. 77 444 18 50 Kierownicy i pracownicy przyjmują interesantów w godzinach pracy Stacji. Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez […]

06Kwi 2018

Odwołania i zażalenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu jest organem administracji publicznej I instancji. Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu wnosi się do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu. Terminy: Odwołanie od decyzji: wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji […]