Choroby zakaźne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

Informacje dotyczące wirusowej gorączki krwotocznej Ebola

Legioneloza – informacje dla osób podróżujących

Wirus grypy – wytyczne oraz procedury postępowania:

Grypa ptaków:

Informacja dla hodowców drobiu

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

Apel do hodowców drobiu

Grypa sezonowa oraz grypa AH1N1:

Informacja GIS dla osób udających się do krajów w których stwierdzono grypę AH1N1 u ludzi

Informacja dla lekarzy, dyrektorów ZOZ w sprawie zasad postępowania w związku z grypą AH1N1

Zasady postępowania wobec osób z objawami grypy zgłaszających się do POZ, SOR

Zalecania dot. pobierania materialu do badań w kierunku grypy

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy AH1N1

Zasady postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza

Wytyczne GIS dot. grypy sezonowej oraz grypy AH1N1

 

Pliki do pobrania:

ZLK-1 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLK-2 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

ZLK-4 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV zachorowania na AIDS zgonu osoby zakażonej HIV chorej na AIDS

ZLK-5 Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

Wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych

Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych

Wirus grypy – wytyczne oraz procedury postępowania oraz Wirus Ebola – wytyczne oraz procedury postępowania

MZ-55 Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

ZLB-3 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku wirusa HIV

ZLB-2 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku GRUŹLICY

ZLB-1 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

Ważne linki:

Informacja GIS w związku z wystąpieniem zakażeń wirusem grypy ptaków: