Edukacja w zakresie szczepień ochronnych

Informujemy, że na stronie internetowej http://zaszczepsiewiedza.pl/, w zakładce:         
DLA NAUCZYCIELI, zamieszczona została publikacja ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli na temat szczepień, która powstała w ramach konkursu organizowanego przez „Zaszczep się wiedzą” pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Część scenariuszy oparta jest na książce Izabeli Filc – Redlińskej pt.:
Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana, która jest dostępna pod adresem
http://zaszczepsiewiedza.pl/przygody-niedzwiadka-szczepana