Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu
Agnieszka Kilimiak

  Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzegu
Aneta Sendecka

Główny Księgowy
Agnieszka Krężel