Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi z wodociągu publicznego Strzegów:

 

Komunikat z dnia 09-11-2019r.