Komunikaty dot. jakości wody w  kąpieliskach
i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

 

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255).

Tekst ww. rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Ogólnopolski serwis kąpieliskowy

Komunikat dot. kąpieliska w powiecie brzeskim

 Komunikat

Komunikat dot. kąpielisk w województwie opolskim

Komunikat

Komunikat dotyczący miejsc okazjonalnie  wykorzystywanych
do kąpieli w powiecie brzeskim

Komunikat

Komunikat dotyczący miejsc okazjonalnie  wykorzystywanych
do kąpieli w woj. opolskim

komunikat