Konkurs dla Szkół

Ponadpodstawowych

 

Informujemy, że Główny Inspektor Sanitarny zachęca do  udziału w IV edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”, którą planuje przeprowadzić w pierwszej połowie 2020 roku

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy borą udział
w programie edukacyjnym „Ars, czyli jak dbać o miłość?”, jak również uczniowie wszystkich pozostałych szkół ponadpodstawowych

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/o_konkursie-27

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin Konkursu Szkoła Wolna od Używek

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA