Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu

ul. Armii Krajowej 22
49-300 Brzeg
tel.: 77 444 18 50, fax: 44 444 18 40

e-mail: sekretariat@pssebrzeg.pol.pl

TELEFON ALARMOWY (po godzinach urzędowania)

793 832 257

TYLKO W NAGŁYCH PRZYPADKACH

Oddział Epidemiologii
tel.: (77) 444 18 38

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
tel.: (77) 444 18 43

Oddział Higieny Komunalnej
tel.: (77) 444 18 37

Oddział Higieny Pracy
tel.: (77) 444 18 41

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
tel.: (77) 444 18 52

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
tel.: 77 444 18 42

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
tel.: (77) 444 18 46

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
Księgowość
tel.: 77 444 18 47