Wymagania, jakim powinna odpowiadać jakość wody przeznaczonej do spożycia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Tekst ww. rozporządzenia: Rozporządzenie

Ocena jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi

dostarczanej przez wodociągi sieciowe
na terenie powiatu brzeskiego:

30-06-2020 r.