Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku – Zadania Oddziału

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

  1. warunków produkcji,
  2. przechowywania i sprzedaży żywności,
  3. transportu,
  4. warunków żywienia zbiorowego,
  5. nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,
  6. warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.