Polityka Jakości 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego


ANKIETA
 dotycząca badania wymagań i stopnia zadowolenia klienta Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) województwa opolskiego -DOC

Wypełnioną ankietę należy pobrać i można dostarczyć w następujący sposób:

  • wrzucić do skrzynki znajdującej się na I piętrze w budynku PSSE w Brzegu
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu
49-300 Brzeg
ul. Armii Krajowej 22 

Za wypełnienie ankiety dziękujemy!