Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu

Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2018 r.:

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu  remontu  balkonu zachodniego w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – specyfikacja

Wybór oferty – notatka