UWAGA!

BADANIA KAŁU DO KSIĄŻECZEK SANITARNYCH

 WYKONYWANE SĄ TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BRZESKIEGO

 

Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych

Przyjmowanie próbek kału do badań sanitarno-epidemiologicznych – informacja

Wydawanie odpisów badań do celów sanitarno-epidemiologicznych – informacja

Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań do celów sanitarno-epidemiologicznych – wzór