Zezwolenia na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich oraz pozwolenia na przewóz zwłok i szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r, Nr. 153, poz. 1783 z późn. zm.) ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych.

Formularze do pobrania