„Szkoła wolna od używek” – III edycja konkursu Głównego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu uprzejmie informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku, III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczestniczą
w programie edukacyjnym „Ars, czyli jak dbać o miłość?”, jak również uczniowie wszystkich pozostałych szkół ponadgimnazjalnych.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

W roku 2019 zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/o_konkursie-27

Załączniki do pobrania:

Regulamin Konkursu  

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA