Ważne linki:

– Główny Inspektorat Sanitarny                               https://gis.gov.pl/

– Instytut Żywności i Żywienia                                  http://www.izz.waw.pl/pl/

– Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej         https://ncez.pl/

– Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw. – https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-plantatorow-i-punktow-skupu-owocow-i-warzyw/

– Poradnik „Żywienie dzieci w żłobkach”. Praktyczne wprowadzenie do aktualnych norm i zaleceń. – https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/zywienie-dzieci-w-zlobkach/