INFORMACJA

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu informuje:

W okresie od dnia 23 marca 2020r., wstrzymana zostaje,
do odwołania, bezpośrednia obsługa interesantów
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu.

  1. Zawieszona zostaje działalność biura podawczego.
  2. Zawieszona zostaje działalność punktu pobrań materiału do badań.
  3. Kontakt interesantów w sprawach pozostających we właściwości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu odbywa się w formie telefonicznej, elektronicznej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.
  4. Osobisty kontakt z pracownikami jest dopuszczalny jedynie w sprawach tego niezbędnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
  5. Informacje teleadresowe w celu zapewnienia kontaktu interesantów zamieszczone są na stronie BIP Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu.
  6. Wydawanie szczepionek odbywa się na dotychczasowych zasadach.
  7. Przyjmowanie zewnętrznych dostaw i usług wymaga wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia