Wytyczne MEN, MZ i GIS
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

od 1 września 2020 r.

  1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – trzecia aktualizacja 02.07.2020 r.
  2. Wytyczne dla szkół i placówekwytyczne
  3. PREZENTACJA – “Bezpieczny powrót do szkół”konferencja MEN 5.08.2020 r.