Zadania Oddziału

 1. Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obejmującego m.in.:
 • pobieranie do badań laboratoryjnych próbek wody w miejscach podawania wody do sieci wodociągu oraz w miejscach czerpania wody przez konsumentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami służącymi do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Stacje Uzdatniania Wody),
 • opracowywanie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia,
 • sprawowanie nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 1. Nadzór nad jakością wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i pływalniach:
 • pobieranie do badań laboratoryjnych próbek wody z kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i pływalni wg ustalonych harmonogramów,
 • przygotowanie komunikatów o jakości wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przed sezonem letnim i w trakcie trwania sezonu,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad ww. obiektami.
 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, obiektów hotelarskich, obiektów sportowych, zakładów pogrzebowych i podmiotów leczniczych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w zakresie ekshumacji oraz przewozu zwłok i szczątków ludzkich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.