Zadania Oddziału Epidemiologii

Sprawowanie nadzoru nad realizacją programu szczepień ochronnych oraz gospodarką szczepionkami.

Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń.

Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym podmiotów leczniczych (zakładów opieki zdrowotnej i innych zakładów świadczących usługi medyczne).