Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
serdecznie zaprasza do udziału w XII edycji

Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt.

                                    „Sam nie palę i innym odradzam

Organizatorami Konkursu są:

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu,
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.


Konkurs adresowany jest do:

  • Uczniów klas VI,VII,VIII ze szkół podstawowych województwa opolskiego.

Cele konkursu:

  • Edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających z czynnego i biernego palenia.
  • Motywowanie uczniów do poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości używania tytoniu i papierosów elektronicznych.
  • Kreowanie wizerunku młodego człowieka, który nie pali papierosów tradycyjnych oraz papierosów elektronicznych.

Pliki do pobrania:

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. “Sam nie palę i innym odradzam plik w formacie pdf

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie – plik w formacie pdf